One Year Certificate Course in Urdu Mass Media

Aghraz-o- Maqasid
(Aims and Objectives)

Maujuda Daur Social Media ka Daur hai zaraye Tarsil o Iblagh  ki faravani aur uske Asar aur rusookh Ke sabab ilmi maloomat mein Jis tarah roz afzoon taraqqi ho rahi hai usne Puri Duniya Ko ek chhote se Gaon Mein tabdil Kar diya hai. Hamari tamam khwahishen zaraye Tarsil o Ibalag ki mahkoom hokar rah gai hai.Azadi ke bad Hindustan Mein is ilm ko farogh hasil hua aur deegar zabano  ke sath Urdu Zubaan mein bhi iski talim ka aghaz hua.Zamane ki tez raftar tarqqi ko dekhte Hue “Urdu Department, DAV PG College,Varanasi” Urdu shahafat ke hawale se ek sala certificate course karane ja raha hai. is course ke Aghraz-o- maqasid darj zel hain:
Hindustani zabano mein sahafat, bilkhusus  Urdu mein sahafat ka role, riwayat sharakat, challenges aur imkanat se talbaa ko agaah karana. Shoba e sahafat mein mukhtalif ohdon ki zimmedari ke pesh-e-nazar Tarsil aur sahafat ke zaruri usulon, tasawwurat, challenges, huquq, zimmedaariyon, hudood, qanoon  aur zabta-e- akhlaq ki samajh paida karna. Shoba-e-sahafat mein moassar tareeqe se kaam karne ki salahiyat Paida karne ke liye tarbiyat pane wale talaba ko Khud Kafil banana. Talaba  mein sahafat se mutalliq masayel ka hal pesh karne ki salahiyat paida karna aur  nnki salahiyaton ko behtar mahaul mein farogh  dena.
Click Here to View Complete Syllabus